Strukturering:

Den daglige ledelse vil bestå af David Gallagher, Anne Gudrun Sejersen og Nynne Savery. Det anbefales, at der ansættes en sekretær, der vil varetage alt nødvendigt papirarbejde.

 

For at varetage en demokratisk styring af stedet, dannes et kunstråd bestående af 2 repræsentanter fra hver kunstart. Rådet tager stilling til ansøgninger om atelierpladser og initiativ til større arrangementer på tværs af faggrupperne. Det vil også være Rådet, der tager stilling til og det overordnede ansvar for udstillinger i Galleriområdet. Dog har den daglige ledelse det endelige ansvar for stedet og har derfor også pligt til at skære igennem ved tvivlsspørgsmål.

 

Hensigten hermed er, at sikre et vist niveau af kunstnerisk virke på stedet og samtidigt at undgå indspisthed.

 

Vis din støtte ved at like siden på Facebook her

© Nynne Savery