Snail mail Art 2015:

 

Tanken bag Snail Mail Art 2015 var, at kunstnere fra de 6 venskabsbyer igennem korrespondance skulle skabe kontakt til hinanden og udveksle erfaringer både visuelt og verbalt med henblik på at skabe grobund for samarbejde og udveksling på den lange bane. Ideen er opstået hos Kunstnerlauget af 2013 og udviklet i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Korrespondancen blev udstillet på Frederiksberg Rådhus under festivitassen og senere sendt rundt mellem venskabsbyerne, for at havne på Stadsarkivet på Frb.

 

Venskabsbyerne består af Bærum (N), Tartu (Estland), Uppsala, (S), Hämeenlinna (SF) og Havnefjord (I).

 

Projektleder: Nynne Savery

© Nynne Savery